You are hereSkrypty pomiarowe

Skrypty pomiarowe


   Aplikacja graficzna Analizatora Stanów Logicznych została wyposażona w możliwość wykonania dwóch skryptów przed i po pomiarowych.
Przed każdym pomiarem wykonywany jest plik before.bat.Po zakończeniu pomiaru, czyli po przekopiowaniu zarejestrowanych danych na dysku komputera PC, wykonywany jest skrypt after.bat.

Cechy skryptów before.bat i after.bat:

 • Lokalizacja skryptów. Skrypty pomiarowe umieszczono w katalogu
  ics32sx\logic_analyzer\gui\scripts\
  pakietu ICS

 • Rozmiar 10 bajtów. Warunkiem wykonania skryptów jest rozmiar pliku większy niż 10 bajtów. Jest to spowodowane tym, że wykonywanie skryptu zajmuje cenny czas cyklu pomiarowego. Czas ten wynika z konieczności przekazania sterowania do systemu operacyjnego, co w przypadku wykonywania systemowego polecenia, potrafi zająć setki milisekund. Ograniczenie na 10 bajtów wynika z faktu, że użytkownik może przypadkowo pozostawić "białe znaki" w pliku skryptu, co dla ograniczenia na "0 bajtów", powodowałoby niepotrzebne wykonywanie pustego skryptu pomiarowego

 • Skrypty blokujące. Wykonanie skryptu jest blokujące dla aplikacji graficznej. Oznacza to, że aplikacja graficzna czeka do momentu zakończenia wykonywania skryptu. W czasie wykonywania danego skryptu pomiarowego aplikacja przekazuje całą dostępną jej moc obliczeniową procesora na potrzeby innych aplikacji systemu czyli m.in systemowej obsłudze skryptów. Pełna moc obliczeniowa procesora przekazana wykonywanym skryptom ma drobną wadę. Jest to brak reakcji aplikacji na polecenia zewnętrzne oraz brak odświeżania okien aplikacji

 • Parametry skryptów. Skrypt before.bat wykonywany jest bez parametrów. W przypadku skryptu after.bat do skryptu przekazywane są parametry: data&time oraz serial_number obsługiwanego urządzenia ICS. Przykładowo przekazywane parametry mogą wyglądać następująco:
  ics_20091231_2359_30123 ics0a001
  W tym przypadku poza datą 2009-12-31 oraz godziną 23:59 wyjaśnienia może wymagać składowa 30123. Wartość 30 to sekundy, a wartość 123 to tysięczne sekundy.
Etykietowanie

Szukaj