You are heredev_wr_rd_buffer

dev_wr_rd_buffer


    Funkcja umożliwia wykonanie dwóch podstawowych operacji na obszarach pamięci procesora LPC2148 urządzenia In Circuit Spy. Operacje te to dwukierunkowy przesył danych pomiędzy pamięcią urządzenia a buforami systemowymi Serwera. Rozkaz ten ma dostęp do całej przestrzeni adresowej procesora, jednak w praktyce transfery danych obejmują jedynie pamięć RAM i (w trybie odczytu) pamięć programu.

  Rozkazy  
 • --wr_s Zapis danych do przestrzeni adresowej procesora urządzenia
 • --rd_s Odczyt danych z przestrzeni adresowej procesora urządzenia

Opis rozkazów

  --wr_s  

Składnia

ics_client.exe --dev_wr_rd_buffer IP TCP --wr_s sys_buf sys_adr dev_adr size
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --wr_s Słowo klucz
 • sys_buf Numer bufora systemowego Serwera. Numerowanie rozpoczyna się od '0'
 • sys_adr Adres w systemowym buforze Serwera od którego rozpocznie się zapis
 • dev_adr Adres w przestrzeni procesora pod który nastąpi zapis
 • size Ilość danych do przekopiowania

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania rozkazu. Powinien być '0'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem
 • Zapis danych pod niewłaściwy adres najczęściej powoduje krytyczny wyjątek co "zawiesza" procesor. Należy więc zachować ostrożność przy używaniu tego rozkazu
  --rd_s  

Składnia

ics_client.exe --dev_wr_rd_buffer IP TCP --rd_s sys_buf sys_adr dev_adr size
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --rd_s Słowo klucz
 • sys_buf Numer bufora systemowego Serwera. Numerowanie rozpoczyna się od '0'
 • sys_adr Adres w systemowym buforze Serwera od którego rozpocznie się odczyt
 • dev_adr Adres w przestrzeni procesora spod którego nastąpi odczyt
 • size Ilość danych do przekopiowania

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania rozkazu. Powinien być '0'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem
 • Zapis danych pod niewłaściwy adres najczęściej powoduje krytyczny wyjątek co "zawiesza" procesor. Należy więc zachować ostrożność przy używaniu tego rozkazu

Szukaj