You are heresys_ping

sys_ping


    Funkcja sprawdza połączenie z serwerem. Aplikacja kliencka wysyła zapytanie do serwera, który zwraca liczbę każdorazowo zwiększaną o jeden po otrzymaniu rozkazu sys_ping.

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --sys_ping IP TCP
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera

Poprawna odpowiedź

O. number
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • number Licznik wywołań rozkazu dla danego serwera. Liczba całkowita
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem

Szukaj