You are herePliki wynikowe pomiaru

Pliki wynikowe pomiaru


   Aplikacja graficzna Analizatora Stanów Logicznych po wykonaniu pełnego cyklu pomiarowego zapisuje automatycznie uzyskane pliki wynikowe. Informacje dotyczące tej funkcjonalności przedstawiono poniżej:

Katalog wymiany
Katalog w którym zapisywane są pliki wynikowe nosi nazwę swap. Jego położenie w pakiecie ICS:
ics32sx\logic_analyzer\gui\swap\

Pełna archiwizacja
W katalogu swap zapisywane są pliki uzyskane w wyniku przeprowadzenia pomiaru. Należą do nich pliki:

  • samples. Próbki otrzymane w wyniku pomiaru ICS32sx'em zachowywane są w plikach z rozszerzeniem *.smp. Są to pliki binarne gdzie dane zapisywane są w postaci liczby 32 bajtowej bez znaku w zapisie "little endian".
    Przykładowo plik z próbkami wypełniony jest bajtami o wartościach:
    0x65, 0xba, 0x53, 0x00, 0x4d, 0xf1 itd
    Odczytując z pliku pierwszą liczbę 32 bitową otrzymujemy wartość 0x0053ba65. Wartość tą przetłumaczyć można na wartości zarejestrowane przez porty P0..P3. W tym przypadku wartość dla P0 = 0x65, P1 = 0xba, P2 = 53 oraz P3 = 0x00. Kolejna porcja zapisanych danych przez porty to dla P0 = 0x4d, P1 = 0xf1 itd

  • configuration. Pliki z rozszerzeniem *.gcf. Zawierają listę sygnałów wyświetlanych przez aplikację graficzną Analizatora Stanów Logicznych. Zdefiniowane są w nich bity pojedyncze, bity słowa i słowa. Na podstawie tego pliku tworzone są listy sygnałów zdefiniowanych przez użytkownika. Zawartość pliku to zawartość zakładki Configuration znajdującej się w dolnej części aplikacji graficznej

  • memo. Plik dodatkowy zawierający komentarz użytkownika. Zawartość pliku to zawartość zakładki Memo znajdującej się w dolnej części aplikacji graficznej

  • verilog Plik opisu ".v" sprzętu umożliwiający wczytanie otrzymanych danych do standardowego symulatora języka verilog

Dwa zestawy plików
Każdorazowo zapisywane są dwa zestawy plików. Jedyna istotna różnica pomiędzy zestawami to inna nazwa plików. W celach archiwizacja zapisywane są pliki z bieżącą datą i czasem z dokładnością do tysięcznych części sekundy. Przykład nazwy pliku typu data&time:
ics_20091231_2359_30123.*
W tym przypadku poza datą 2009-12-31 oraz godziną 23:59 wyjaśnienia może wymagać składowa 30123. Wartość 30 to sekundy, a wartość 123 to tysięczne sekundy. W celu łatwego dostępu do danych zapisywane są również pliki o standardowej nazwie:
ics.*
W tym przypadku każdy pomiar nadpisuje poprzedni zestaw plików. Zaleca się więc nie blokować plików w momencie przeprowadzania cyklu pomiarowego. Zablokowanie pliku spowodować może, że plik zostanie nie nadpisany, a zawarte w nim dane będą nieaktualne. Ze względu na fakt, że pliki o standardowej nazwie mają charakter pomocniczy, brak możliwości ich nadpisania nie powoduje błędu pomiaru

Usuwanie archiwum
Katalog swap nie jest opróżniany. Zaleca się aby co jakiś czas usuwać zawartość katalogu. Nie jest to wymagane, jednak każdy pomiar dostarcza danych o rozmiarze większym niż 2MB. Nie opróżnianie katalogu może więc spowodować szybkie wyczerpanie się przestrzeni na dysku

Automatyczne otwarcie katalogu
Katalog swap po wykonywaniu pierwszego pomiaru jest otwierany. Dzięki temu użytkownik automatycznie jest informowany o lokalizacji i zawartości katalogu

Etykietowanie

Szukaj