You are hereRozkazy Konsolowe Analizatora

Rozkazy Konsolowe Analizatora


   Konfiguracja "Analizator Stanów Logicznych" systemu In Circuit Spy (ICS) wymaga użycia dwóch rozkazów do przeprowadzenia pełnego cyklu pomiarowego.

 • --dev_logic_analyzer_200_anz Zarządza pomiarem. Rozpoczyna cykl pomiarowy oraz dostarcza informacji o stanie cyklu pomiarowego

 • --dev_logic_analyzer_200_dma Zarządza przesyłem danych. Transmituje zarejestrowane dane do Systemowego Bufora Serwera

Wymienione powyżej rozkazy jednak nie wystarczą do wykonania pomiaru. Są to jedynie dedykowane dla danej konfiguracji polecenia, które nie są dostępne w np. konfiguracji typu Częstościomierz/Okresomierz. Rozkazy te wchodzą w skład cyklu pomiarowego którego stosunkowo najprostszą wersję przedstawiono w następującym algorytmie:

 1. ics_server.exe --ics32sx --connect TCP --privileged
  Uruchomienie serwera

 2. --dev_open_serial IP TCP ics0a001
  Otwarcie urządzenia ICS. Nazwa ics0a001 musi odpowiadać numerowi seryjnemu urządzenia które zostało podpięte do komputera PC. Można skorzystać z polecenia --dev_list

 3. --dev_jump_to_address IP TCP 0x0
  Przekierowanie wykonywania programu do Bootloadera. Jest to etap konieczny do zrealizowania w przypadku gdy urządzenie obsługiwało wcześniej inną konfigurację

 4. --sys_config_buffer IP TCP --config 4 2200000
  Przygotowanie Systemowych Buforów Serwera. 4 bufory o rozmiarze 2200000 bajtów każdy

 5. --sys_client_wr_rd_buffer IP TCP --wr_s 0 0 la200uc0.ifs
  Wgranie do zerowego Systemowego Bufora Serwera programu na procesor.

 6. --sys_client_wr_rd_buffer IP TCP --wr_s 1 0 la200anz.ifh
  Wgranie do pierwszego Systemowego Bufora Serwera implementacji pomiarowej dla układu FPGA

 7. --sys_client_wr_rd_buffer IP TCP --wr_s 2 0 la200dma.ifh
  Wgranie do drugiego Systemowego Bufora Serwera implementacji transmisyjne dla układu FPGA

 8. --dev_wr_rd_buffer IP TCP --wr_s 0 0 0x40000000 7564
  Przekopiowanie programu z Systemowych Bufora Serwera do pamięci RAM procesora urządzenia ICS. Wartość 7564 oznacza w tym przypadku rozmiar wgrywanego pliku którego to rozmiar można uzyskać za pomocą rozkazu sys_client_crc_file

 9. --dev_jump_to_address IP TCP 0x40000000
  Przekierowanie wykonywania programu z Bootloadera do nowo wgranego programu.

 10. --dev_config_hardware IP TCP --pd 1 0 210000
  Zaprogramowanie układu FPGA implementacją pomiarową Analizatora Stanów Logicznych

 11. --dev_ext_clock IP TCP 0xa11a01
  Zaprogramowanie układu sygnału zegarowego ICS'a. Wartość 0xa11a01 jest przykładowa, a zależy od częstotliwości wymaganej przez przeprowadzany pomiar

 12. --dev_logic_analyzer_200_anz IP TCP --start 0x0 0x0 0x1 0x0 0x1 0x0 0xffffffff 0x0 0xffffffff
  Rozpoczęcie pomiaru wg warunków przekazanych jako parametry rozkazu

 13. --dev_logic_analyzer_200_anz IP TCP --status
  Pętla sprawdzająca stan pomiaru. Należy wykonywać ten rozkaz do momentu zakończenia cyklu pomiarowego. Pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami, w celu odciążenia procesora komputera PC, można przyjąć odstęp czasowy równy setkom milisekund

 14. --dev_ext_clock IP TCP 0xA00202
  Zaprogramowanie układu sygnału zegarowego ICS'a do wartości redukującej moc pobieraną przez układ

 15. --dev_config_hardware IP TCP --pd 2 0 210000
  Zaprogramowanie układu FPGA implementacją transmisyjną Analizatora Stanów Logicznych

 16. --dev_logic_analyzer_200_dma IP TCP --rd_s 1 3 0 0 2097152 2097144
  Przekopiowanie zarejestrowanych danych przez ICS do trzeciego Systemowego Bufora Serwera

 17. --sys_client_wr_rd_buffer IP TCP --rd_s 3 0 2097152 "swap\file.smp"
  Przekopiowanie zarejestrowanych danych z trzeciego Systemowego Bufora Serwera do pliku znajdującego się na komputerze PC na którym wywoływane są polecenia dla aplikacji ics_client.exe. Dane zapisywane są do pliku określonego ścieżką dostępu i nazwą.

 18. --dev_close_serial IP TCP currently_opened
  Zamknięcie urządzenia ICS. W przypadku gdy użytkownik nie chce zwalniać uchwytu do urządzenia który uzyskał za pomocą rozkazu dev_open_serial, etap ten musi zostać pominięty. Dopiero na końcu pracy z urządzeniem zalecanie jest wywołanie tego rozkazu

 19. --sys_close_socket
  Zamknięcie połączenia TCP/IP. Rozkaz warto wywołać jedynie przy posługiwaniu się bezpośrednio biblioteką ics_client.dll. Co więcej rozkaz ten można wywołac jedynie na końcu pracy z urządzeniem ICS

W przypadku gdy wykonywany jest kolejny cykl pomiarowy, powyższy algorytm może zostać zmodyfikowany. Modyfikacja polega na pominięciu rozkazów zamykających uchwyt do urządzenia i połączenie TCP/IP. Rozkazy do pominięcia mają numery 18 i 19.
Przy takim podejściu każdy następny cykl pomiarowy może składać się wyłączeni z rozkazów 10..17 włącznie. Na końcu pracy z urządzeniem warto jedynie wywołać rozkazy zamykające 18 i 19

Uwagi

 • Wywołanie każdego rozkazu (poza uruchomieniem serwera) poprzedzone jest ścieżką dostępu i nazwą aplikacji klienckiej ics_client.exe. W przypadku gdy użytkownik chce przyśpieszyć pomiar powinien skorzystać z biblioteki ics_client.dll. Przykład aplikacji operującej na tej bibliotece dołączono do pakietu. Aplikacja ta to kod źródłowy aplikacji ics_client.exe bazującej na opisywanej bibliotece.

 • Aplikacja graficzna Analizatora Stanów Logicznych w oknie Console rejestruje wszystkie polecenia wysyłane do biblioteki ics_client.dll. Dzięki temu użytkownik znacznie lepiej może zrozumieć zasadę przeprowadzenia pełnego cyklu pomiarowego dla Analizatora Stanów Logicznych

Etykietowanie

Szukaj